BEZPEČNOST NÁVRHOVÝCH PRVKŮ PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

KONTAKTY

Řešiteli projektu jsou Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a České vysoké učení technické v Praze (Fakulta dopravní).

Styčný pracovník:

Ing. Václav Krumphanzl, Ministerstvo dopravy

Email: vaclav.krumphanzl@mdcr.cz

 

Koordinátor projektu:

Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v. v .i.

Email: petr.pokorny@cdv.cz,

tel: +420 549 429 366

 

Ostatní řešitelé:

Ing. Pavel Skládaný, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Email: pavel.skladany@cdv.cz

 

Ing. Josef Kocourek, PhD., ČVUT v Praze

Email: kocoujos@fd.cvut.cz

 

Bc. Zdeněk Fořt, ČVUT v Praze

Email: fort.zdenek@gmail.com

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG911-079-120
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo ČVUT Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz