Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

O projektu

Projekt s názvem „Bezpečnost návrhových prvků pro cyklistickou dopravu“ (akronym ROCY) se zabývá analýzou bezpečnosti vybraných návrhových prvků cyklistické infrastruktury. Je řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. společně s Český vysokým učením technickým v Praze, Fakultou dopravní a financován Ministerstvem dopravy v rámci programu „Podpora realizace trvale udržitelného rozvoje dopravy“. Cílem projektu je zpracovat návrh na doplnění legislativních a technických předpisů týkajících se víceúčelového jízdního pruhu a volby způsobu vedení cyklistů okružní křižovatkou.

Cyklistická doprava je v ČR stále považována za poměrně minoritní způsob dopravy, respektive ve většině případech pouze spíše za volnočasovou aktivitu, druh sportu či turistiky. Jízda na kole přitom nabízí možnost být plnohodnotným způsobem dopravy do zaměstnání, škol, obchodů atd., tak jak to můžeme pozorovat v mnoha zahraničních městech; kde podíl cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce přesahuje i 20 %.

Pro dosažení vysoké míry užívání jízdního kola je nutná nabídka kvalitní cyklistické infrastruktury, což je právě v České republice (s výjimkou některých měst) dosud velký problém. Rozvoj cyklistických prvků (zejména pruhů a stezek pro cyklisty) postupuje velmi pomalu, což je terčem stále silnější kritiky veřejné správy laickou i odbornou veřejností. Rychlejšímu rozvoji brání dle veřejné správy především dva následující problémy:

  • nedostatek finančních prostředků (cyklistické prvky jsou vnímány jako drahé)
  • nedostatek místa pro zřizování cyklistických prvků na stávajících komunikacích

Projekt ROCY nabízí zmírnění zmíněných problémů pomocí využití tzv. víceúčelového pruhu, což je v České republice dosud neznámý prvek cyklistické infrastruktury a pomocí identifikace vhodného vedení cyklistů okružními křižovatkami.

Víceúčelový pruh, Niedersachsen

Víceúčelový pruh, Niedersachsen

Nejdůležitějším faktorem volby jízdního kola jako dopravního prostředku je nabídka infrastruktury („mít kde jezdit“) a její bezpečnost. Úroveň bezpečnosti (či rizika), které jsou cyklisté při jízdě vystaveni, je velmi závislá na kvalitě a podobě dopravního prostředí. Znalost bezpečného utváření cyklistické infrastruktury tedy umožňuje efektivně plánovat a investovat do realizace takových projektů, které budou cyklisté bez obav využívat, čímž se mimo jiné zvýší podíl cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.

Identifikační údaje projektu

Číslo projektuCG911-079-120
Název projektuBezpečnost návrhových prvků pro cyklistickou dopravu
AkronymROCY
Řešeno proMinisterstvo dopravy ČR
ŘešiteléCentrum dopravního výzkumu, v. v. i. (koordinátor) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní (příjemce)
Doba řešení projektu2009 - 2010

logo
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy
Rocy Copyright © 2022