BEZPEČNOST NÁVRHOVÝCH PRVKŮ PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

ODKAZY

Brno na kole www.brnonakole.cz
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. www.cdv.cz
Cyklistická Praha doprava.praha-mesto.cz
Cyklostrategie www.cyklostrategie.cz
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz
Ministerstvo dopravy ČR www.mdcr.cz
Na kole www.nakole.cz
Nadace přátelství www.nadacepartnerstvi.cz
Prahou na kole www.prahounakole.cz

 

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG911-079-120
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo ČVUT Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz