BEZPEČNOST NÁVRHOVÝCH PRVKŮ PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU ROCY

V předvánoční čas (ve čtvrtek 16.12.2010) se i přes nepříznivé klimatické podmínky panující venku zaplnila zasedací místnost CDV do posledního místa. Důvodem hojné účasti byl závěrečný seminář projektu ROCY. Akci zahájili zástupci Ministerstva dopravy, ředitel odboru pozemních komunikací Ing. Milan Dont a styčný pracovník projektu Ing. Václav Krumphanzl. Pak již následoval sled prezentací týkající se zejména projektu ROCY.

Seminář 2010 - foto 1

Foto 1: Ing. Václav Krumphanzl při úvodní prezentaci

Seminář 2010 - foto 2

Foto 2: Účastníci semináře

Mimo rámec projektu vystoupili také národní cyklokoordinátor Ing. Jaroslav Martinek, který představil vize Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy a Ing. Adolf Jebavý, brněnský cyklokoordinátor a autor brněnského generelu rozvoje cyklistické dopravy, který zde byl prezentován.

Seminář 2010 - foto 3

Foto 3: Ing. Jaroslav Martínek prezentuje vize Cyklostrategie v oblasti cyklistiky jako rovnocenného druhu dopravy ve městech

Seminář 2010 - foto 4

Foto 4: Ing. Josef Kocourek (ČVUT) představuje metodu sledování konfliktních situací

Seminář 2010 - foto 5

Foto 5: Živá diskuze v průběhu semináře

Vzhledem ke složení účastníků semináře (18 zástupců dopravní policie ČR, 15 zástupců akademické či neziskové sféry) docházelo k mnoha názorovým střetům (v pozitivním slova smyslu), kdy vize a nápady přednášejících narážely na nepochopení zástupců policie, které samozřejmě z povahy jejich povolání zajímá především právní a legislativní stránka cyklistických opatření a k experimentům, pokud nejsou jasně stanoveny legislativní podmínky, se staví poněkud zdrženlivě. Nelze než souhlasit se závěrečnou poznámkou Ing. Petra Novotného (projekční ateliér AMOK), který přítomné vyzval ke vzájemné spolupráci a toleranci, neboť by nám všem mělo jít především o to, aby doprava ve městech byla bezpečná pro všechny své uživatele a přátelská pro město a své obyvatele.

Vybrané prezentace zde přikládáme k dispozici v PDF formátu.

Dopolední blok (10:00 –13:00)

Cyklistika a její místo v dopravní politice ČR
Ing. Václav Krumphanzl (MD)

Představení projektu ROCY
Ing. Pavel Skládaný (CDV)

Cyklostrategie a cyklistika ve městech jako způsob rovnocenné dopravy
Ing. Jaroslav Martinek (CDV)

Víceúčelový pruh a vedení cyklistů v okružních křižovatkách dle zahraničních zkušeností
Ing. Pavel Skládaný (CDV)

Metoda sledování dopravních konfliktů cyklistů
Ing, Josef Kocourek (ČVUT)

Odpolední blok (14:00 – 16:00)

Příklady sledovaných lokalit v projektu ROCY pomocí metody dopravních konfliktů
Ing. Tomáš Padělek (ČVUT), Ing. Petr Pokorný (CDV)

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v projektu ROCY
Ing. Petr Pokorný (CDV)

Shrnutí výsledků projektu ROCY, návrh úprav související legislativy
Ing. Pavel Skládaný (CDV)

Představení brněnského generelu cyklistické dopravy
Ing. Adolf Jebavý (ADOS)

 

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG911-079-120
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo ČVUT Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz