Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Závěrečný seminář projektu Rocy

V předvánoční čas (ve čtvrtek 16.12.2010) se i přes nepříznivé klimatické podmínky panující venku zaplnila zasedací místnost CDV do posledního místa. Důvodem hojné účasti byl závěrečný seminář projektu ROCY. Akci zahájili zástupci Ministerstva dopravy, ředitel odboru pozemních komunikací Ing. Milan Dont a styčný pracovník projektu Ing. Václav Krumphanzl. Pak již následoval sled prezentací týkající se zejména projektu ROCY.

Foto 1: Ing. Václav Krumphanzl při úvodní prezentaci
Foto 2: Účastníci semináře

Mimo rámec projektu vystoupili také národní cyklokoordinátor Ing. Jaroslav Martinek, který představil vize Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy a Ing. Adolf Jebavý, brněnský cyklokoordinátor a autor brněnského generelu rozvoje cyklistické dopravy, který zde byl prezentován.

Foto 3: Ing. Jaroslav Martínek prezentuje vize Cyklostrategie v oblasti cyklistiky jako rovnocenného druhu dopravy ve městech
Foto 4: Ing. Josef Kocourek (ČVUT) představuje metodu sledování konfliktních situací
Foto 5: Živá diskuze v průběhu semináře

Vzhledem ke složení účastníků semináře (18 zástupců dopravní policie ČR, 15 zástupců akademické či neziskové sféry) docházelo k mnoha názorovým střetům (v pozitivním slova smyslu), kdy vize a nápady přednášejících narážely na nepochopení zástupců policie, které samozřejmě z povahy jejich povolání zajímá především právní a legislativní stránka cyklistických opatření a k experimentům, pokud nejsou jasně stanoveny legislativní podmínky, se staví poněkud zdrženlivě. Nelze než souhlasit se závěrečnou poznámkou Ing. Petra Novotného (projekční ateliér AMOK), který přítomné vyzval ke vzájemné spolupráci a toleranci, neboť by nám všem mělo jít především o to, aby doprava ve městech byla bezpečná pro všechny své uživatele a přátelská pro město a své obyvatele.

Vybrané prezentace zde přikládáme k dispozici v PDF formátu.

Dopolední blok (10:00 –13:00)

Cyklistika a její místo v dopravní politice ČR - Ing. Václav Krumphanzl (MD)

Představení projektu ROCY - Ing. Pavel Skládaný (CDV)

Cyklostrategie a cyklistika ve městech jako způsob rovnocenné dopravy - Ing. Jaroslav Martinek (CDV)

Víceúčelový pruh a vedení cyklistů v okružních křižovatkách dle zahraničních zkušeností - Ing. Pavel Skládaný (CDV)

Metoda sledování dopravních konfliktů cyklistů - Ing, Josef Kocourek (ČVUT)

Odpolední blok (14:00 – 16:00)

Příklady sledovaných lokalit v projektu ROCY pomocí metody dopravních konfliktů - Ing. Tomáš Padělek (ČVUT), Ing. Petr Pokorný (CDV)

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v projektu ROCY - Ing. Petr Pokorný (CDV)

Shrnutí výsledků projektu ROCY, návrh úprav související legislativy - Ing. Pavel Skládaný (CDV)

Představení brněnského generelu cyklistické dopravy - Ing. Adolf Jebavý (ADOS)

logo
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy
Rocy Copyright © 2022